Hae kirjoituksista:

Day: marraskuu 10, 2020

Päiväkirjasta

Talking in the Rain rakentaa digitaalisuutta taiteilija- ja esityslähtöisesti, ei kulttuuripoliittisena saavutettavuusmantrana. Esitystaiteen ja teknologian yhteenkietoutumisesta digiesityksessä nousee kiehtovia kysymyksiä läsnäolosta, elävyydestä ja vuorovaikutteisuudesta.