Sanojen sienestäjä ja hengailija“Theories are enlightening only if we have the concrete instances of practice in mind.” (Viktor Šklovski)

Mukanani on kulkenut tuo yllä oleva venäläisen formalistin ja kirjallisuusteoreetikon ajatus siitä, että teorialla on merkitystä vain suhteessa käytäntöön. Šklovski on rohkaissut iloiseen rajapintaliikehdintään. Impulssit käytännön ja teorian välimaastoissa samoilulle tulevat teoksista (elävistä esityksistä kaikissa muodoissaan, esitysteksteistä ja näytelmistä) ja tekijöiden ajattelusta. Ihmisten, arjen, erimuotoisten teosten ja elävien esitysten jättämiä jälkiä pitkin lähden vihikoirana kulkemaan. Olen myyrä ja nuuskija. 

Teokset tuntoisuudelleen ja jättämillään uurroksilla pakottavat ennakoimattomuudessaan etsimään sanoja ja käsitteitä – kaivamaan esiin rihmastoja niiden ympäriltä. Kirjoittamalla teen merkityksellistämis- ja kiinnittämistyötä. Sanallistaminen on intohimoni. Olen maailmassa kirjoittamalla.

Sattumoisin käsiin osui kirjoitus eri multiin, kasvualustoihin ja -paikkoihin juureutuvasta radikaalista maantieteestä. Radikaali tarkoittaa (itse)ymmärrystä osallistumisesta ja vastakarvaisuudesta. Se on poikkiteloin asettumista ja rikkaruohonjuuritason toimintaa. Radikaalin radikaalius vaatii kaivautumaan syvemmälle juuristoon (lat.radix) ja kyseenlaistamaan.

Ajattelen myös myötäkarvaisuutta ja -tuntoisuutta sitä kohtaan, joka ei näy. Myötätoimintaa näkymättömien kanssa. Myötäkarvaisuuteen yhdistän tietoisuuden siitä, mikä merkitys rakenteellisilla tekijöillä ja muilla reunaehdoilla on. Toivoisin olevani radikaali samoilija, joka kysyy ja kyseenalaistaa.

Maantieteilijä Noora Pyyry on väitöskirjassaan luonut käsitteen hengailutietäminen (hanging out -knowing). Hengailu on päämäärätöntä ja leikillistä ja sellaisenaan se antaa tilaa maailman ihmettelylle ja haltioitumiselle – juuri sitä kautta radikaalius voisi mahdollistua. Hengailutietäminen on vähän samaa mitä situationistit tarkoittivat ajalehtimisella (dérive). Tällaista olotilaa tavoittelen. Siihen on nyt mahdollisuus. Olen tietoinen etuoikeutetusta asemastani hengailla.

Maailmassa olemisesta tässä on kysymys ja ajasta. Maailmassa ollaan aina toisten inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden kanssa. Maailmassa oleminen on kanssaolemista ja sellaisena myös vastuunottoa moninaisuudesta. Vastuun ottaminen kirjoittamisen käytännöissä tarkoittaa sitä, että yritän suunnata katsetta ei-ilmeiseen. Sen löytämiseen tarvitsen jatkuvasti apua.

Tilastokeskuksen elinajanodotteen mukaisesti minulla on elämää jäljellä 21 vuotta 2 kuukautta 26 päivää.  Olen elänyt elämästäni 75 %. Ei ole yhdentekevää, mitä teen tuolla keskimääräisellä viimeisellä neljänneksellä.

Kirjoitan nyt-hetkessä. Kaikki on jo tulemassa toiseksi. Kaikki on jo tulemassa toiseksi.

hanna-helavuori-minusta-kuva

Bio

2010–2020

Director of the theatre info Finland

TINFO
Making TINFO more accessible and sustainable by digitizing information, increasing its global reach and relevance as an agile grassroots organisation through servant leadership as evidenced by full website redesign, digitized performing arts statistics, international mobility projects.
1992–2005 and 2008–2009

Museum director / Chief curator

The Theatre Museum
Fostering a collaborative and creative environment that led to the development of a forward-thinking live museum concept and museum pedagogy leading to receiving The Council of Europe Museum Prize in 2000.
2005–2007

Director of FinnAgora (in Budapest, Hungary)

FinnAgora
Facilitating the export of Finnish arts, culture and know-how through creating opportunities for the development of networks across a number of areas, including contemporary performing arts events and conference on Finnish innovation policy and education.

Bio

1991–1992

Researcher / General secretary for the cultural committee

Finnish Ministry of Education
1987–1990

Researcher

Theatre Museum
1985–1986

Assistant

Turku University
1983–1984

Teacher

Adult education

Koulutus

1984

MA Comparative literature, Finnish language, history, pedagogy, linguistics & social policy

Turku University
1981

Speech communication proficiency

Turku University
1985

Finnish language teaching qualification (for adult education)

Espoo Adult Education Centre
2020

Finnish as second language (several modules to supplement existing qualification)

Jyväskylä Open University / Tampere Summer University

Julkaisut

Lassien kaksoiselämässä tavoitellaan toislajisuutta esityksellisesti

Lassien kaksoiselämässä Nukketeatteri Sammossa meitä katsoo taulukehyksiin projisoitu Lassie-elokuvien päätähti, pitkäkarvainen skotlanninpaimenkoira. Hän on yksi niistä monista ikonisista kuvitteellisissa Lassie-koirista,  jotka 1940-luvulta saakka ovat tulleet useille sukupolville tutuiksi myös tv-sarjoina. Yksi koira on piirtynyt Homo Sapiens -lajiin kuuluvien mieliin tällaisena representaationa, omien toiveiden ja unelmien projektiona sekä affektikimppuna.

Mutta mitä muuta koirana olo tarkoittaa? Se voi tarkoittaa koiranäyttelijyyttä, olemista Homo Sapiensille. Mutta mitä olemassa olo, oleminen itselleen? Mitä on koiran eletty elämä ja kokemus.  Aikuisille suunnatussa Lassien kaksoiselämässä koirana maailmassa olemisen, kokemisen ja aistimisen tapaa ovat nyt etsineet nukketeatteritaiteilija ja -ohjaaja Maija Linturi ja työryhmä lavastussuunnittelija/nukenrakentaja Sarune Peciukonyte, valosuunnittelija Anttoni Halonen, äänisuunnittelija Jussi Österman, esiintyjät Elina Hauta-aho, Johanna Kultala, Elina Sarno.

Lassien kaksoiselämä menee ihmisen parhaan ystävän, yhteisevoluution ja kulttuurisen troopin taakse kuvittelematta haltuun ottavansa tai edes välttämättä ymmärtävänsä. Lassien kaksoiselämää  -teoksen nimi tavoittaa tämän kaksinaisuuden. 

Miten yrittää tavoittaa toislajisuutta esityksellisesti?  Mitä se tarkoittaa esityksen teon praktiikassa ja prosessissa? 

Ymmärtääkseen toislajista eläintä, koiraa, teos lähestyy lajikumppania aistimellisesti ja kokemuksellisesti. Tässä tekemisen praktiikassa kokemusasiantuntijoina, kanssatekijöinä ja teoksen konsultointiin ja valmistamiseen osallistujina ovat toimineet myös työryhmän jäsenten luona asuvat koirakumppanit Kosmo, Otis, Susu ja Vilppu. Esitys on tehty ”koirajäsenten läsnäollessa ja ohjaamina, heidän katseensa alla”. Näin työryhmä asiaa kuvailee:

He ovat näyttäneet liikkeen, näyttäneet rytmin, katsoneet kohti, katsoneet pois, nuuhkineet, kiinnostuneet, vetäytyneet, hakeutuneet lähelle, kutsuneet leikkiin ja kieltäytyneet siitä, muuttuneet levottomaksi, nukahtaneet. He ovat kertoneet miten haluavat ihmisten käyttäytyvän, ja me olemme yrittäneet totella. He ovat kertoneet jotain siitä, millaista on olla koira, ja me olemme yrittäneet ymmärtää̈. Ja väistämättä myös väärinymmärtäneet.”

(ote teoksen käsiohjelmasta)

Yllä oleva ei ole vain sanoja vaan fyysistyy ja esityksellistyy Lassien kaksoiselämän olemisentavassa esityksenä, ihmisesiintyjien liikkeellisyydessä ja tavassa olla kontaktissa toisiinsa – joko oman lauman samanlajisina tai suhteessa koiran näkökulmasta toislajiseen ihmiseen. Esiintyjät liikkeellistävät koirana olemisen tapaa, valppaana oloa, rentoa oloa ja maailman aistimista nuuhkimalla, haistelemalla, juoksemalla, keskittymällä, pysähtymällä. Tai sitten koirien villinä leikkinä, painina. Juuri  parasta on, miten esitys aistimellistaa ja liikkeellistää.  Näin se kykenee tavoittamaan jotain aistivan, tuntevan toislajisen kokemuksesta – esimerkiksi nuuhkinnasta ja sen merkityksestä ja viesteistä.     

Esityksessä ollaan paljon ”ei-kielellisyydessä”, siis ihmisen eläinlajina puhuman kielen ulkopuolella aistimellisuudessa ja ruumiillisuudessa, koiran vuorovaikutuksen ja kommunikaation eri muodoissa. Näyttämö on eri beigen sävyisiä karvalankamattoja ja matoilla vuorattuja korokkeita. Tässä karvaisuudessa oleilivat teoksen alussa kolme olentoa, vuorotellen kuka antaumuksellisesti rapsutettavana, kuka silittäjänä tai hierojana.

Teos sivuaa myös koiran evoluutiota erilaisissa töissä palveluskoirina. Teos valottaa sitä, miten koirat työskentelevät hajuaistillaan tai esimerkiksi ja yhden koira-asiantuntija Huskyn entisessä elämässään koiravaljakon jäsenenä huskysafareilla Lapissa.  Tämä asiantuntija joutui työttömäksi ja sai uuden kodin. Automatkalla etelään uuteen kotiinsa Susulla osoittautui olevan juoksuaika. Yksi tämän olennon luontoa paljastui oman reviirin puolustuksena ja vihamielisenä suhtautumisena potentiaaliseen lajikumppaniin. Teoksen videokatkelmissa kamera on asetettu siten, että kuvakulma tavoittaa koiran näkökulman. Teoksessa luetaan Lassien saamia ihailijakirjeitä. Iso osa on myös eläintenkouluttajalla, joka videolla kertoo työstään eläinten valmentajina elokuviin. 

Viimeiseksi kuvaksi teos jättää katsojan verkkokalvolle Susun katsomassa meitä.

Linturi ja työryhmä ovat jo aiemmin toteuttaneet teoksen Hajoaminen, jossa harjoitettiin siirtymää ihmiskeskeisyydessä. Teoksessa tutkittiin näkymätöntä toimintaa, biologista hajoamista ja monia muita näkymättömiä tai näkyviä yhteiskunnallisia, ideologisia tai henkilökohtaisia prosesseja. Lassien kaksoiselämä jatkaa näkökulman kääntämistä ja ihmiskeskeisen aseman ja paikan horjuttamista. Se kasvattaa näkökykyä ja ymmärrystä siitä, mikä on jäänyt ymmärtämättä tai väärinymmärretty.  Se taipuistaa ja moninaistaa “ihmisen” ja “eläimen” eroja sekä ihmisen ja toisenlajisen kaksinapaiseksi ymmärrettyä rajaa. Miten sen sanoikaan filosofi Derrida teoksessaan Eläin, joka siis olen, ettei hän pyri pyyhkimään rajaa pois vaan ainoastaan moninkertaistamaan ja monimutkaistamaan, mutkistamaan ja taivuttamaan tuota rajaa.

”Voisiko yleistysten tilalle välillä tuoda jotakin runsaampaa, rouheampaa, raikuvampaa, riittävämpää – jotain sellaista, jossa näkyy tassun, pyrstön ja siiven jälkiä?” Näin kysyi eläinfilosofi Elisa Aaltola  puheessaan Kieli ja eläin -teoksen julkistamistilaisuudessa keväällä 2022.  Esitykset voivat tavoittaa sellaista

Minusta Lassien kaksoiselämässä aistii koirien tassujen, korvien, hännän jälkiä. Teos tavoittaa jotain koirien subjektiviteeteista.

Jatkumoja

Linturi ja työryhmä asettuvat siihen hienoon jatkumoon teatterintekijöistä, näytelmäkirjailijoita esityksiä ja näytelmiä, jotka ovat auttaneet ihmistä astumaan hieman syrjemmäs ei-tietämisen alueille. Ihmisen ja toislajisen suhteen tasa-arvoistajina nämä taiteilijat ovat auttaneet meitä ymmärtämään eläinyksilöä lajista riippumatta yksilöarvon omaavana, olentona, jolla on myös oikeuksia. 

Tuija Kokkonen on tutkinut ja  esityksellistänyt lajienvälistä vuorovaikutusta. Hän on puhunut vieraanvaraisuudesta ja liikkumisesta ei-tietämisen hienovaraisilla alueilla. Hänen lajienvälisten esitystensä lähtökohtana on ollut ihmisen suhde toislajisiin toimijoihin, erityisesti kumppanilajeihimme koiraan ja kasveihin. Kronopolitiikkaa koirien ja kasvien kanssa osallistujat saattoivat lukea koiralle.

Toisissa tiloissa -ryhmä on kehitellyt pitkäkestoisia kollektiivisia harjoitteita tuottaakseen itselleen ja toisilleen muuntuneita ”ei-inhimillisiä” kokemuksia. Tällaiset harjoitteet ja yhteisölliset tapahtumat purkavat ihmiskeskeisiä ajattelu- ja kokemustapoja ja rakentavat posthumanistista elonkehäkeskeistä ymmärrystä olemisesta maapallolla.

Pipsa Lonka on näytelmissään nostanut esiin toislajisten eläinten itseisarvoisuutta ja etsinyt  sellaisia näytelmän muotoja, joilla voisi purkaa ihmiskeskeisyyttä ja ihmisen hierarkkista etuoikeutettua asemaa. Toinen luonto porautui ihmisen toiseen luontoon – tottumuksiin toiseuttaa eläimet. Passiona eläimen kärsimyksestä se epäluonnollisti toislajistetun syömisen. Teoksessa inhimillinen olento, eläin katsoo meitä, eikä sen katse enää erota. Ihminen saatettiin toisen katseen eteen ja levinaslainen näkemisen eettinen vaade ulotettiin koskemaan myös tapaa, jolla eläin katsoo meitä ja me eläintä.

Neljän päivän hiljaisuudessa Lonka rakensi ja kielellisti todellisuuden, jossa ihmislajilla ei ollut erityisasemaa tai -roolia. Ihminen asettui teoksen maisemaan ja näyttämölle vasta viimeisenä ja häntä kuvattiin samoin kuin kuvataan muita toimijoita. Lonka loi kokeelliset tekstuurin, jossa hän typografian muutoksilla kuvasi lokkien kielen kompleksia, moninaisia ja tilanteisessa muuttuvia kielellisiä ilmentymiä luoden näin ikään kuin tilallis-auditiivisen litteraation lokkien kielestä.

Kati Kaartisen näytelmässä Koiraihminen ihminen hakee yhteyttä ja kumppanuutta toislajiseen, joka saa oman äänensä. Koiraihminen viittaa koirista pitäviin ihmisiin, mutta myös  koiran ja ihmisen hybridiin. Teoksessa huojuttaa ja tasa-arvoistaa kahden toimijan, ihmisen ja toislajisen, suhteen ja tekee tarkkoja havaintoja kehollisesta ja kielellisestä vastavuoroisuudesta.

Valta, vastuu, vinoumat – tasa-arvo ja yhdenvertaisuus esittävissä taiteissa. Power, Responsibility and Equal Treatment–a Survey in the Field of Performing Arts (TINFO 2019, together with Mikko Karvinen)

Theatre Statistics / Performing Arts Statistics – yearbooks 2010–2019 (together with Piia Volmari)

Sustainability, Resilience and Performance Utopias, TINFO News (ed together with Sari Havukainen) 2015

Människan som skådeplats (A Human Being as a Stage, together with Kaisa Korhonen)

Kiihottavasti totta, 2008 (together with Kaisa Korhonen), 2012

Valokuvan tanssi: suomalaisen tanssin kuvat 1890–1997 – Dance in Finnish Photography. (one of the editors) Pohjoinen, 1998. (The Dance of the Photography)

Pennissä alku, hurja joukko ja Penniteatteri 1970–1986 (together with Raija-Liisa Seilon) Penniteatteri, 1988. (The history of a free independent children´s theatre)

FONDI 3 – Theatre in Space (ed with Aili Peurala). Theatre Museum 1989

Vertaisarvioidut artikkelit

Intelligentit varastonhoitajat ja skenografian politiikat. In Theatre Research society´s Näkyvää ja näkymätöntä ed. by Laura Gröndahl, Teemu Paavolainen, Anna Thuring. Näkyvää ja näkymätöntä. 2009. (the directors´and the scenographers´co-operation; the politics of the scenography)

Näkyvä ja näkymätön – miten ohjaaja näkyy esityksessä. In Esitys katsoo meitä. Theatre Research Society 2005. (the visibility and presence of the director in the performance)

The Popul ar Element and Politics. The Workers´ Theatre in Finland. Nordic Theatre Studies 4. Copenhagen 1989

Valikoima muita artikkeleita

”Laajentuneet tekijyydet”. In Nykyesityksen prosesseja. Tekijähaastattelukirja. Ed Aune Kallinen ja Eero-Tapio Vuori. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 47, 2016. (Expanded authorships)

”Mitä ja miten Paperiperkele esittää? What is Paper Devil about and does it perform it?” In Paperiperkele. Paper Devil. Ed. Annika Pynnönen ja Pauli Sivonen. Serlachius-museoiden julkaisuja 17, 2014

“Shifts in Authorship in Finnish Theatre”. TINFO News – New Modes of Authorship 2013

“Textual Landscapes – The Diversity of Finnish Drama”. TINFO News – Writing for the Stage 2012, 3–11

“Texts and bodies on stage – Contemporary Finnish Theatre”. TINFO News Situated performances and performers – Finnish Contemporary Theatre, 5–13, 2011

”Ihminen = Pääoma – esimiehen vastuu työhyvinvoinnista” In Hyvää työpäivää tuottaja! Ajatuksia esittävien taiteiden tuottajien työolosuhteista ja työhyvinvoinnista, TAIVEX 2 –julkaisuja 3/2014. (A Human Being = Capital; about work wellfare in theatre)

”Mitä esiintyjä tekee nykyteatterissa”. In Nykyteatterikirja – 2000-luvun alun teatterin uusi skene, 2011 (What does a performer do in the contemporary theatre?)

Skenografia ajattelun tyyssijana. In Måns Hedström: teatterin visuaalinen suunnittelija 2007. (Scenography as a site for thinking)

Forword in Jeff Johnson, The new Finnish theatre. McFarland & Company, Inc., 2005

”Heikko dramaturgia esityksellisenä vastarintana. Weak Dramaturgy as Performative Resistance”. in Teatterin raunioilla On the Theatre Ruins. Valuma-alue – Muistioita vapaudesta 2005

”Nainen roolina näyttämöllä”. In Kurtisaaneista kunnian naisiin: näkökulmia huora-akatemiasta. 2005 (A woman as a role on the stage)

”Suomalaisen työväenteatterin arki ja teoria.” In Arjen merkit. Arki, taide ja tutkimus, (The everyday reality and the theory of the Finnish workers´ theatre)

”Den finska arbetarteaterns uppsving och fall: en motkultur och dess möjligheter”. In Nordiska spelplatser: studier i nordisk teaterverksamhet från sekelskifte mot sekelslut 1991 (The rise and fall of the Finnish workers´ theatre)

”Teatteriesityksen virrassa – haasteita tutkimukselle”. In Vanhasta uuteen: kynnys vai kuilu? Tekstien välisistä suhteista / Texts on Intertextuality. Turku University, 1988

Women in Finnish Theatre. In Nordic Theatre Studies: Yearbook for Theatre Research in Scandinavia. 1, Women in Scandinavian Theatre. Copenhagen Nordic Theatre Studies: Yearbook for Theatre Research in Scandinavia, 1994