Ralf Långbacka on kuollut – Tervaskannotkin kaatuvat

LUKUAIKA: < 1 min

Suruviesti. Ralf Långbacka on kuollut. Surumieli. Autio maisema.

Luen Långbackan taiteellisen teatterin teesit ”Taiteellisen teatterin edellytyksistä Eli Kahdeksan teesiä taiteellisesta teatterista”. Kirjoitan ne tähän. Ohittamatonta raivaustyötä.

Ensimmäinen teesi

Taiteellinen teatteri edellyttää ryhmää tai kollektiivia jolla on yhteiset lähtökohdat ja yhtenen päämäärä ja joka kokoontuu yhden tai useamman keskushahmon ympärille.

Teesi numero kaksi:

Taiteellinen teatteri on oppositiossa vanhaa, kivettynyttä teatteria vastaan. Se sanoutuu irti vanhan teatterin ideologiasta, tuotantomuodoista, kivettyneistä tyyli-ihanteista ja lukkiutuneista asenteista.

Teesi numero kolme:

Taiteellisen teatterin täytyy kääntyä uuden yleisön puoleen tai muuttaa aktiivisesti oman yleisönsä rakennetta ja itse teatterielämystä.

Teesi numero neljä:

Taiteellisella teatterilla on selvästi valikoiva ohjelmisto joka rakentuu kokonaisratkaisujen varaan ja jonka yksittäiset osat tukevat toinen toistaan.

Viides teesi:

Taiteellinen teatteri etsii taiteellisia työmetodeja joihin sisältyy kokonaisnäkemys teatterista ja soveltaa näitä metodeja johdonmukaisesti tavalla joka käsittää kaiken teatterin työn ja kaikki teatterissa työskentelevät. Sen taiteellisen työmetodin perusta on ideologinen ja metodi on prosessi joka muotoutuu alinomaa uudelleen.

Kuudes teesi:

Taiteellisella teatterilla on sisäinen ja ulkoinen organisaatio joka tähtää parhaan mahdollisen taiteellisen tuloksen saavuttamiseen. Organisaation tarkoituksena on taiteellisen prosessin helpottaminen, ei laitoksen ylläpito.

Seitsemäs teesi:

Taiteellinen teatteri asettaa yksittäisen ensemblen jäsenen työpanokselle ja kollektiiviselle työpanokselle hyvin suuret vaatimukset. Teatterityö on enemmän tai vähemmän kokonaisvaltainen elämys ja sosiaalisten tai muiden etujen sekä taiteellisten vaatimusten jouduttua konfliktiin on taiteellinen tulos saanut etusijan.

Kahdeksas teesi

”Taiteellisella teatterilla on motivaatio joka ulottuu elämän ylläpitämisen, olemassaolon jatkamismotivaation ohi. Se on taiteellinen vain niin  kauan kuin kykenee uudistumaan taiteellisesti ja säilyttämään tai uudistamaan ympäröivään poliittiseen ja sosiaaliseen todellisuuteen sen suhteen josta se on saanut alkunsa.”

Jatkan myöhemmin. Långbackan elämäntyö on järkälemäinen.